Uavhengig kontroll - SHA koordinering - reklamasjon- og skadetaksering

+4792081521


Våre arbeidsområder

  • Overordnet uavhengig kontroll av obligatoriske kontrollområder i tiltaksklasse 1 og 2 i henhold til SAK10 § 14-2 (fuktsikring og lufttetthet i klasse 1, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk i klasse 2)

  • Utarbeide SHA plan i byggeprosjekter og ha oppgave som SHA koordinator

  • Utarbeide rapport og kalkyle i forbindelse med reklamasjon eller skade på bygninger/byggearbeider

  • Sertifisert for taksering av naturskader