Uavhengig kontroll - SHA koordinering - reklamasjon- og skadetaksering

+4792081521Ansatte i Buen Bygg AS

Foto: Anette C. Nilsen

Trond Buen

Daglig leder for Buen Bygg AS. Byggmester med mesterbrev fra 1974. Drevet egen bedrift og har i perioder vært ansatt som formann og prosjektleder i andre firmaer. Utdannet som takstmann innen skade, skjønn og reklamasjon. Godkjent takstmann for naturskade. Har også erfaring som fagkyndig meddommer i retten.

Mobil: 92081521

Epost: trond@buenbygg.noKnut Henning Buen

Utdannet som høyskoleingeniør i byggfag og har mer enn 25 års fartstid innenfor entreprenørbransjen. I denne perioden er det opparbeidet god erfaring som prosjektleder for hoved-, total, og samspillsprosjekter. I tillegg til dette opparbeidet god erfaring innenfor styring av Hms og QA i forbindelse med bl. annet utbygging av veg og offentlige bygg.

Mobil: 92469358

Epost: knut@buenbygg.no