Uavhengig kontroll - SHA koordinering - reklamasjon- og skadetaksering

+4792081521

Referanser

Et utvalg av prosjekter vi har vært engasjert i.

  1. Norway Spring water AS Produksjon av drikkevann på kartong til skip. Utførte kontroll av PRO og UTF konstruksjons-sikkerhet og geoteknikk, gjennomførte overtakelsesforretning.

  2. Solen eiendom i Kragerø boligbygg på gammel industritomt. Kontroll av PRO brannsikkerhet, PRO og UTF geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Utførte rystelsesberegninger for gammel bebyggelse i nærområdet og gjennomførte rystelseskontroll.

  3. Fossing Storsmolt, landbasert oppdrettsanlegg for laksesmolt i betong tanker. Kontroll av PRO brannsikkerhet, PRO og UTF geoteknikk og konstruksjons-sikkerhet. Ansvar som SHA koordinator for utførelse.

  4. Kontorbygg for Kragerø Kommune. Kontroll av PRO brannsikkerhet, PRO og UTF geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Utarbeidet SHA plan og hadde ansvar som SHA koordinator for utførelse.

  5. Westgård Landhandel Levang, Kragerø. 6 m høy støttemur ved parkering. Kontroll av PRO og UTF konstruksjonssikkerhet

  6. Fredbo Hage Borettslag, Porsgrunn. Kontroll av PRO og UTF fuktsikring og lufttetthet.