Uavhengig kontroll - SHA koordinering - reklamasjon- og skadetaksering

+4792081521

Orientering om våre arbeidsområder

Uavhengig kontroll i henhold til SAK 10 § 14

Kontrolløren skal engasjeres av byggherren og være uavhengig av de andre firmaene i byggeprosjektet.

Kontrollen er tredelt innen hvert kontrollområde

  1. Kontroll av kvalitetssikringssystem

  2. Kontroll av prosjektering

  3. Kontroll av utførelse (utførelse av brannsikkerhet er ikke underlagt obligatorisk kontroll)

Eventuelle avvik rapporteres på eget skjema

Kontrollen avsluttes med kontrollerklæring, som er del av grunnlag for ferdigattest


SHA plan og koordinering i henhold til Byggherreforskriften

Forskriften gjelder alle typer byggeoppdrag, fra hytter til de største byggeprosjektene.

Kapittel 2 i forskriften angir byggherrens plikter

Vi kan utarbeide SHA plan tilpasset hvert enkelt prosjekt, basert på et standard oppsett som blant annet benyttes av Vegvesenet og Statsbygg.

Vi kan også ivareta rollen som koordinator.

Reklamasjon- og skadetaksering

I forbindelse med reklamasjon på utførte byggearbeider, skader, eller ved eierskifte, kan det være formålstjenlig å få en uavhengig og faglig vurdering. Vi kan bistå med dette samt utarbeidelse av rapport og reparasjonskalkyle.